Lloguer

 - Informació i tramitació a propietaris d'habitatges per incloure pisos buits en una borsa de lloguer assequible.

 - Informació i gestió a llogaters per accedir a la borsa de mediació del lloguer social.

 - Gestió i tramitació d'ajuts pel pagament del lloguer.

 

PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUERBORSA DE LLOGUER
PRESTACIONS PERMANENTS AL PAGAMENT DEL LLOGUERPROGRAMA DE MEDIACIÓ
RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ (RBE)PROGRAMA DE CESSIÓ
AJUTS PERSONALITZATSAVALLOGUER