Habitatge Protegit

L'habitatge assequible o protegit és aquell que és de promoció pública regulat per llei, i que va adreçat als col·lectius més desafavorits.

Els habitatges amb protecció oficial de Castelldefels es poden destinar a la compra, al lloguer o al lloguer amb opció a compra.

L’habitatge de protecció oficial la seva  tipologia, les dimensions i els preus estan reglamentats per l'Administració, com a condició per poder acollir-se a determinats avantatges, tant econòmics com fiscals, per part dels compradors o llogaters.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció Oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants D’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

 

Informació a la web de la Generalitat de Catalunya:

 

Més informació:
Departament de Territori i Sostenibilitat  |  Descàrrega de documents

 

Recordi que per realitzar qualsevol consulta haurà d’omplir la següent instància i presentar-la a les nostres oficines