Ajuts a l'Accesibilitat

Els Ajuts són per aquelles obres de rehabilitació que comportin la instal·lació d’ascensors i/o la supressió de barreres arquitectòniques als edificis d’habitatges, sempre que no es tracti de promocions immobiliàries, de l’àmbit de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona exclosa Barcelona ciutat.

Per poder sol.licitar aquest tipus d'ajuts, ha d'estar publicada la corresponent convocatòria.

Què contempla el programa metropolità d’ascensors?

  1. Actuacions d’Accessibilitat
    • Instal·lació d’ascensors
    • Supressió de barreres arquitectòniques
  2. Obres Complementàries (pressupost<20.000€)

 

Quines són les actuacions i l’import de la subvenció en cada cas?

ACTUACIÓ % SUBVENCIÓ TOPALL
Instal.d’ascensor + Creació d’itinerari
practicable
60% del pressupost protegible 6.000€/habitatge o local
Instal·lació d’ascensor 45% del pressupost protegible 5.500€/ habitatge o local
Supressió de barreres arquitectòniques 45% del pressupost protegible 2.500€/habitatge o local

 

Més informació i descàrrega de documents:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Recordi que per realitzar qualsevol consulta haurà d’omplir la següent instància i presentar-la a les nostres oficines