Ajuts a la Rehabilitació

En què consisteixen els ajuts per a la Rehabilitació d’Edificis d’ús Residencial i d’Habitatges?

 

Quines subvencions es poden sol·licitar?

Les subvencions que es poden obtenir depenen del tipus d'obres, i de si s'actua en el conjunt de l'edifici o en un habitatge individual, i es determinen sempre com un percentatge del pressupost protegible, amb un import màxim.

 

Quan es pot sol·licitar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció està subjecta a convocatòries anuals, i s'ha de sol·licitar dins els terminis que les convocatòries especifiquen.

Els edificis d'ús residencial i els habitatges han d'haver estat construïts abans de l'1 de gener de 1981.


Normativa