Ajuts Personalitzats

 

Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d'amortització hipotecària.

 

S'atorguen per atendre situacions d'especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.AQUEST AJUTS S’ HAN DE TRAMITAR  DESDE  ELS SERVEIS SOCIALS DE LA LOCALITAT

 

Més Informació: gencat.cat


Contacte:


93 636 .41.44  |  93 636 71.13  |   Ajuntament de Castelldefels

Descàrrega de documents

Recordi que per realitzar qualsevol consulta haurà d’omplir la següent instància i presentar-la a les nostres oficines