Pla local d'habitatge de Castelldefels

Localització i característiques de les actuacions proposades

 

El Pla Local d’Habitatge aprovat per l’Ajuntament de Castelldefels defineix un conjunt d’estratègies i concreta les actuacions que s’han de dur  a terme des del govern local en matèria d’habitatge per un període de sis anys.

Pel que fa a promocions concretes, el Pla Local preveu la construcció de 640 habitatges de protecció oficial tant en règim de venda com en règim de lloguer que s’ubicaran en diferents indrets de la ciutat i que aniran destinats a diferents col.lectius com joves, gent gran, estudiants o persones amb risc d’exclusió social.


Més informació: Ajuntament de Castelldefels

PLA LOCAL D'HABITATGE