Què és l’Oficina Local d’Habitatge de Castelldefels

L’Oficina Local d’Habitatge de Castelldefels és un servei públic gratuït que l’Ajuntament de Castelldefels ofereix a la ciutadania per informar, assessorar i gestionar aspectes relacionats amb l’habitatge a Castelldefels

Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Castelldefels impulsada per l’empresa municipal Castelldefels Projeccions, en col.laboració amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i L’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Des de Novembre de l’any 2006, la Oficina Local d’Habitatge ha atès més de 20.000 visites de ciutadans per qüestions relacionades amb l’habitatge, tant de compra com de lloguer.


Es tracta d’un servei integral que inclou informació, assessorament i gestió dels tràmits vinculats a la Borsa de Lloguer social, a l’adquisició i/o lloguer d’habitatges de protecció oficial, a la rehabilitació d’immobles, i a la tramitació de les cèdules d’habitabilitat, entre altres serveis.

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE CASTELLDEFELS