Serveis de l'Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels

  • Gestió del Registre Únic de Sol·licitants per accedir a un habitatge de protecció oficial, tant de compra com de lloguer.
  • Informació bàsica sobre aspectes legals, econòmics i tècnics relacionats amb l'habitatge, tant de compravenda com de lloguer.
  • Informació i gestió gratuïta a propietaris d’habitatges buits per oferir-los en lloguer amb garanties de cobrament i assegurances multirisc.
  • Informació i gestió gratuïta a llogaters per accedir a habitatges de lloguer a preus assequibles inclosos en la Xarxa de Mediació.
  • Gestió i tramitació d'Ajuts pel Pagament del Lloguer.
  • Informació sobre les Promocions d’Habitatges amb protecció oficial d’obra nova, tant de compra com de lloguer.
  • Sol·licitud i tramitació de les Cèdules d'Habitabilitat.
  • Informació i tramitació per la realització d’obres de Rehabilitació i Accessibilitat, en edificis i habitatges.

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE CASTELLDEFELS