Pautes d'accesibilitat

Un dels objectius del nou web de l'Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels és garantir l’accés i la correcta navegació de totes les persones, independentment de si tenen alguna disminució física, sensorial o barreres tecnològiques, per tots els continguts d’aquest web.

Per assolir aquest objectiu, l'Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels  construeix el seu web adaptant-se a les Pautes d'accessibilitat WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0), nivell AA establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibilitty Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium).

La verificació del compliment de les directrius esmentades es realitzen mitjançant el Test d’Accessibilitat Web (TAW).

A més, s'ha adoptat l'estàndard XHTML 1.0 pel marcatge del contingut i els fulls d'estil en cascada (CSS) pel disseny, evitant utilitzar tecnologies de propietat que condicionen l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquesta mesura garanteix l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C.

Per qualsevol problema en l'accés als continguts o si voleu comunicar-nos qualsevol suggeriment, l'Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels té a la seva disposició un formulari de contacte.