Informació destacada

Resultats de la cerca

  • Inspecció Tècnica del Edificis (ITE)

    Programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat de Catalunya. S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria els edificis plurifamiliars d’habitatges segons llur antiguitat. Als efectes d’aquests Programa, s’entén per edifici plurifamiliar d’habitatges aquell que contingui més d’un habitatge, sense perjudici que simultàniament pugui contenir altres usos. Aquells edificis que, ...
  • Ajuts a l'Accessibilitat

    Els Ajuts d’aquesta convocatòria són per aquelles obres de rehabilitació que comportin la instal·lació d’ascensors i/o la supressió de barreres arquitectòniques als edificis d’habitatges, sempre que no es tracti de promocions immobiliàries, de l’àmbit de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona exclosa Barcelona ciutat. El Termini ...
|<< < 1 2 3 4 5 > >>|