Què és la cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.

Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d'habitabilitat ja que no tenen la consideració d'habitatge.

 

Qui pot sol·licitar la cèdula?

La pot sol·licitar el propietari de l'habitatge, l'administrador o un representant autoritzat.

 

Per a què serveix?

La cèdula d'habitabilitat és necessària per:

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors.
  • Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.


On es pot presentar?

A les oficines locals d'habitatge que han signat Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i que gestionen les cèdules (en aquest cas, a l'OLH de Castelldefels).

De forma telemàtica: els tècnics que disposin de signatura digital degudament autoritzada i que certifiquin l'habitabilitat dels habitatges usats a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

 

Més informació:

Generalitat de Catalunya  |  Descàrrega de documents

Recordi que per realitzar qualsevol consulta haurà d’omplir la següent instància i presentar-la a les nostres oficines