Sol.licitud de duplicat de cèdula d’habitabilitat

Duplicat de la Cèdula Habitabilitat?

 

Es pot fer un duplicat de la cèdula sempre i quan aquesta estigui vigent.

Documentació a presentar en cas de sol·licitar un duplicat:

 • Propietari de l’habitatge:
  • Escriptura de compraventa
  • DNI
 • Arrendatari:
  • Contracte de arrendament vigent
  • Tres últims rebuts pagats
  • DNI
 • Representant: del propietari:
  • Escriptures de Compraventa
  • DNI del representant i del propietari
  • Autorització del propietari.

   

  Si vol saber si la seva cèdula de habitabilitat està vigent truqui al telèfon 012

   

  Més informació:

  Generalitat de Catalunya | Descàrrega de documents

  Recordi que per realitzar qualsevol consulta haurà d’omplir la següent instància i presentar-la a les nostres oficines